Zaznacz stronę
Prawo Karne Skarbowe Łódź. Adwokat A. Jankowska.

Prawo Karne Skarbowe Łódź. Adwokat A. Jankowska.

Szukasz Prawa Karnego Skarbowego w Łodzi ?

Prawo karne skarbowe to specjalna część prawa karnego, zawierająca przepisy, normujące odpowiedzialność osób fizycznych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, polegające na naruszeniu interesów finansowych państwa. N a terenie Łodzi, gminy Łódź, powiatu Łódź oraz województwa łódzkiego prawem karne skarbowym zajmuje się adwokat Jankowska z Tomaszowa Mazowieckiego. Co to jest procesowe prawo karne skarbowe? Procesowe prawo karne skarbowe – normuje przebieg postępowania w sprawach karne skarbowych, jego stadia, fazy, tryby szczególne w tym postępowanie mandatowe, zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Normują właściwość organów, rodzaje wydawanych orzeczeń, prawo i środki zaskarżenia, krąg podmiotów mających prawa stron i ich uprawnienia. Normy prawa karne skarbowego określane są po łacinie Ultima racio czyli ostatni argument. Prawo karne skarbowe chroni przy pomocy sankcji karnych  interesy finansowe i budżety państwa, jednostki samorządu terytorialnego i wspólnot europejskich przed czynami, które mogą zaszkodzić w sposób abstrakcyjny lub konkretny. Wszystkich zainteresowanych – mieszkańców Łodzi, gminy Łódź, powiatu Łódź oraz województwa łódzkiego – zagadnieniami z zakresu prawa karne skarbowego do skorzystania z usług specjalisty z tego obszaru prawa adwokat Anny Jankowskiej.