Zaznacz stronę

O Mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu aplikacji i pozytywnie zdanym egzaminie adwokackim uzyskałam wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując na stanowisku Oskarżyciela Skarbowego – Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Karnych Skarbowych w jednym z Urzędów Skarbowych w województwie łódzkim. W ramach zakresu swoich obowiązków koordynowałam pracę zespołu, a także prowadziłam dochodzenia i śledztwa w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, występując również w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądami I i II instancji, co dzisiaj pozwala mi na swobodne działanie nie tylko przed organami podatkowymi, ale także przed sądami powszechnymi. Ponadto wielokrotnie byłam uczestnikiem szkoleń z zakresu problematyki postępowania karnego skarbowego organizowanych przez Izbę Skarbową oraz Ministerstwo Finansów.

Zdobyta praktyka zawodowa oraz wiedza zarówno z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, cywilnego, administracyjnego jak i podatkowego, pozwala na skuteczne prowadzenie obrony w sprawach dotyczących obrotu nierzetelnymi fakturami, dokumentami celnymi, uchylania się od obowiązku podatkowego, oszustw podatkowych, a także zaniedbań informacji podatkowej.