Zaznacz stronę

Adwokat Piotr Morawiec to prawnik, który prowadzi kancelarię w centrum Bełchatow przy ulicy Pabianickiej 4. Oferta naszej kancelarii adwokackiej to: sprawy o odszkodowania w błędach lekarskich, odszkodowania komunikacyjne, prawo cywilne. Adwokat Piotr Morawiec udziela również wsparcia w prowadzeniu spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeństw, a także sprawy z zakresu pozbawienia, ograniczenia czy zawieszenia władzy rodzicielskiej. Prowadzi też sprawy regulujące kontakty rodziców z dziećmi. Jego kancelaria adwokacka mieszcząca się w centrum miasta Łodzi pomaga również w unieważnieniu małżeństwa, sprawach o alimenty, zaprzeczenie i ustalenia ojcostwa, macierzyństwa oraz adopcjach.

Adwokat Bełchatów

Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych kompleksowo na każdym szczeblu prowadzonego postępowania. Bronimy naszych klientów w sprawach o przestępstwa:

 • przeciwko życiu i zdrowiu, wolności
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przeciwko rodzinie i opiece
 • gospodarcze (w tym: odpowiedzialności członków władz spółek)
 • przestępstw internetowych
 • błędu w sztuce lekarskiej
 • dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego
 • naruszenia znaków towarowych i oznaczeń
 • z zakresu kodeksu karnego skarbowego
 • zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • aresztu
 • postępowania przeciwko nieletnim
 • oskarżenia prywatnego
 • kasacje, prośby o ułaskawienie, wznowienie postępowania
 • odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie

Pełne dane kontaktowe Kancelarii w Bełchatowie kliknij link poniżej. https://adwokatmorawiec-belchatow.pl/kontakt/

adwokatmorawiec-belchatow.pl/kontakt